KHÁCH SẠN LỤA

Địa chỉ: 28 Nguyễn Tất Thành, Tân An, tp. Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: 091 892 11 44