KHÁCH SẠN -BAR - KARAOKE NEW PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 20 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng