Nhà máy Kiến Trung

Công ty nội thất Kiến Trung có nhà máy đặt tại A5 / 79A, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Nguyên tắc cơ bản ở đây với công nhân và thợ mộc năm kinh nghiệm, trang bị thiết bị hiện đại đã làm chất lượng thẩm mỹ nội thất cao, được sử dụng rộng rãi trong các dự án lớn trên toàn quốc.

Ngoài yêu cầu khối lượng công việc nhiều hơn ở Đà Nẵng, chúng tôi đã mở rộng thêm nhà máy công nghiệp tại Đà Nẵng Hòa Khanh_ để đáp ứng tiến độ nhanh nhất, hiệu quả nhất cho các dự án xây dựng.

Công ty nội thất Kiến Trung có nhà máy đặt tại A5 / 79A, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Nguyên tắc cơ bản ở đây với công nhân và thợ mộc năm kinh nghiệm, trang bị thiết bị hiện đại đã làm chất lượng thẩm mỹ nội thất cao, được sử dụng rộng rãi trong các dự án lớn trên toàn quốc.

Ngoài yêu cầu khối lượng công việc nhiều hơn ở Đà Nẵng, chúng tôi đã mở rộng thêm nhà máy công nghiệp tại Đà Nẵng Hòa Khanh_ để đáp ứng tiến độ nhanh nhất, hiệu quả nhất cho các dự án xây dựng.